Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy. Jeżeli chcą Państwo zatrudnić obywatela Ukrainy, prosimy o zgłoszenie swojej oferty pracy do Strefy, która na bieżąco będzie przekazywała Państwa deklaracje do Jednostek Samorządu Terytorialnego i Urzędu Wojewódzkiego.

W celu zgłoszenia oferty pracy prosimy o uzupełnienie załącznika i wysłanie go do a.sandecka@strefa.gda.pl

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy jeśli to możliwe prosimy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Oferty również można wprowadzać do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy pracodawca musi uzyskać dla niego jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy. Zezwolenie na pracę można uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

Lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl


Ponadto jako instytucja wspierająca biznes zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o informacje na temat dostępnych wolnych przestrzeni (hal, magazynów), gdzie firmy ukraińskie mogłyby przenieść działalność. Kontakt: a.sandecka@strefa.gda.pl