Obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Kwidzynie o ujęcie budowy obwodnicy miasta Kwidzyna w Rządowym Programie Budowy Stu Obwodnic małych miast w Polsce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Prabutach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.
 12. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Prabutach

Włodzimierz Jan Wiśniewski