Obrady X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Porządek obrad dostępny jest na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3606,obrady-x-zwyczajnej-sesji-rady-miejskiej