Ostatnia LIV sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 sierpnia była wyjątkowa. Podczas obrad podjęto dwie ważne uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła odwołania skarbnika gminy, druga natomiast powołania nowego skarbnika. Wręczono również akty powołania dyrektorów szkół oraz wręczono nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Pani Elżbieta Wykner w prabuckim magistracie pracowała na stanowisku Skarbnika Gminy 22 lata. W Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przepracowała ponad 44 lata. Pani Skarbnik zawsze wykazywała się wielką kompetencją, kulturą, klasą. Pani Elżbieta to doświadczony pracownik samorządowy i człowiek wielkiego formatu. Odchodząca na emeryturę Pani Skarbnik zabrała głos w czasie sesji, dziękując wszystkim – swoim przełożonym, współpracownikom, radnym, dyrektorom szkół, za współpracę i zrozumienie którego najczęściej doświadczała. Przez ponad 44 lata pracy w Urzędzie zyskała tyle sympatii, że wśród publiczności na ostatniej sesji RM, w której wystąpiła w roli skarbnika Gminy dało się słyszeć „Szkoda!”.
Jeszcze raz dziękujemy Pani Skarbnik za trud, pełne zaangażowanie w pracy i wykonanie wielu budżetów naszej gminy.
Kilka chwil później na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, Rada Miejska jednogłośnie powołała na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty Panią Monikę Kuśmierską. Pani Monika Kuśmierska posiada kwalifikacje i doświadczenie wymagane na stanowisku skarbnika gminy określone w ustawie o finansach publicznych. Ukończyła wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności rachunkowość. Posiada doświadczenie w pracy, od 2012 roku jest zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na stanowisku inspektora ds. budżetu i księgowości budżetowej.

Wcześniej, tuż po rozpoczęciu LIV sesji Rady Miejskiej, nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2022 otrzymała Pani Helena Szewczyk, utalentowana artystka, malarka i rzeźbiarka. Uczennica i kontynuatorka szkoły rzeźbiarskiej uznanego prabuckiego artysty Zbigniewa Chmielewskiego. Wychowawczyni młodego pokolenia rzeźbiarzy i malarzy w ramach warsztatów przy Prabuckim Centrum Kultury i Sportu oraz Centralnej Kuźni Młodych. Laureatka nagrody Starosty Kwidzyńskiego z 2020 roku za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Jest aktywną uczestniczką Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarsko-Malarskiego Pola Sztuk w Rodowie. Pani Helena Szewczyk otrzymała nagrodę za twórczą pracę na rzecz lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w prace renowacyjne obiektów historycznych i sakralnych w Mieście i Gminie Prabuty, które podejmuje z własnej inicjatywy, często we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym ,,Prabuty – Riesenburg”.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wręczył akty powołania na stanowiska dyrektorów szkół na kolejnych pięć lat szkolnych Paniom: Małgorzacie Dudajek na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte, Agnieszce Suwińskiej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie oraz Bożenie Niewulis na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie. Wręczenie aktów powołania było ostatnim etapem przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2022 r. konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.