Dnia 08 grudnia 2022 roku w restauracji „Dom Smaku” w Prabutach odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Marek Szulc wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Prabutach, Włodzimierzem Wiśniewskim oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Prabutach, Joanną Stępka, mieli zaszczyt i przyjemność podejmować pary, które związek małżeński zawierały w 1972 roku. Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla Jubilatów, Ich najbliższych i przyjaciół, ale też i dla władz państwowych i samorządowych – rodzina to przecież fundament społeczności. Wyrazem ogromnego szacunku i uznania wielkiej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznawanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medalami tymi zostali uhonorowani:

 • Feliksa i Mieczysław Anders,
 • Krystyna i Zdzisław Daroszewscy,
 • Krystyna i Roman Janiccy,
 • Ewa i Eugeniusz Jasińscy,
 • Danuta i Władysław Malec,
 • Maria i Józef Okorscy,
 • Grażyna i Stanisław Rabczak,
 • Bernardyna i Bronisław Sobczyńscy,
 • Bogusława i Wiesław Sochaccy,
 • Jadwiga i Jan Suchomscy,
 • Zofia i Zenon Szkop,
 • Renata i Władysław Ślusarenko,
 • Danuta i Henryk Warchlewscy,
 • Janina i Jerzy Warzecha,
 • Krystyna i Antoni Wiśniewscy,
 • Wanda i Mieczysław Wiśniewscy.

Uroczystość odbyła się w podniosłej i serdecznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz życzenia. Przy lampce szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat.

Drodzy Jubilaci!

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń. Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli władz samorządowych Miasta i Gminy Prabuty, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób. Życzymy Wam, Złoci Jubilaci, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Uroczystość o takiej randze i takim charakterze nie może się obyć bez pięknej scenerii i godnej oprawy. Serdecznie dziękujemy za organizację uroczystości właścicielom restauracji „Dom Smaku”, pp. Iwonie i Leszkowi Tomaszewiczom.