Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Miasta i Gminy Marek Szulc wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach Grażyną Banach, prabuckimi ułanami i mieszkańcami, złożyli kwiaty na rondzie Żołnierzy Wyklętych.

Tuż po wojnie m.in. na terenach dzisiejszej gminy Prabuty prowadzone były działania podziemia niepodległościowego – żołnierzy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.