Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2021/2022

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro) z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, tj.: po wejściu do siedziby Urzędu konieczna będzie dezynfekcja rąk, noszenie maseczki. Prosimy także, aby zainteresowane osoby przychodziły pojedynczo, bez osób towarzyszących.

Wnioski można pobrać:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, pok. Nr 2 (Biuro Obsługi Ludności)
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty pod adresem: http://bip.prabuty.pl/p,130,stypendia-i-zasilki-szkolne 

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

Marek Szulc