Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej została opublikowana lista 14 projektów zgłoszonych w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykaz projektów wraz z szacowanym budżetem dostępny jest na stronie http://bip.prabuty.pl/art,2271,lista-projektow-zgloszonych-w-ramach-prabuckiego-budzetu-obywatelskiego