Z przyjemnością informujemy, że 18 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Marek Szulc podpisał umowę na wydanie kolejnej książki dokumentującej powojenną historię naszego miasta i regionu. Tym razem zajmować się będziemy najnowszą historią Prabut i Powiśla z lat 1945 – 1956. Książka jest współfinansowana środkami Unii Europejskiej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikację opracuje i wyda Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji Miasta i Gminy Prabuty korzystając ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020.