W związku z koniecznością koordynacji działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy oraz obowiązkiem raportowania o liczbie uchodźców i adresach ich zamieszkania, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy udzielili schronienia o przekazywanie informacji do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Jednocześnie uprzejmie prosimy wszystkie osoby, czy też organizacje działające na terenie Miasta i Gminy Prabuty, które zamierzają podjąć wysiłki na rzecz pomocy uchodźcom w transporcie i zakwaterowaniu o informowanie Urzędu, ponieważ będziemy udzielać pomocy i koordynować takie działania.

Współpraca jest konieczna dla zapewnienia należytego zabezpieczenia socjalnego osób przybywających, dostępu do opieki medycznej, socjalnej, przedszkoli i szkół.


Osoby do kontaktu:

Jędrzej Krasiński – 552624145, 695 267700
Tomasz Kozakiewicz – 552460730