Dnia 16 września 2016 roku w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Marek Szulc oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prabutach, Joanna Stępka, mieli zaszczyt i przyjemność podejmować pary, które związek małżeński zawierały w 1966 roku.

Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla Jubilatów, Ich najbliższych i przyjaciół, ale też i dla władz państwowych i samorządowych – rodzina to przecież fundament społeczności.

Wyrazem ogromnego szacunku i uznania wielkiej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznawanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W roku 2016 Medalami tymi zostali uhonorowani:

 1. Państwo Renata i Mirosław Anders
 2. Państwo Zofia i Marian Beta
 3. Państwo Wiesława i Andrzej Czyż
 4. Państwo Edwarda i Józef Głąb
 5. Państwo Ludmiła i Ryszard Jarosińscy
 6. Państwo Barbara i Tadeusz Kisielewscy
 7. Państwo Florentyna i Mieczysław Klimek
 8. Państwo Stefania i Jan Kościeleccy
 9. Państwo Róża i Jan Kulmanowscy
 10. Państwo Danuta i Wacław Marciniak
 11. Państwo Regina i Jan Mosakowscy
 12. Państwo Stefania i Jan Nowakowscy
 13. Państwo Jadwiga i Stanisław Zboińscy.

Uroczystość odbyła się w podniosłej i serdecznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz życzenia. Przy dźwiękach Mendelsona i lampce szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano 100 lat.

Drodzy Jubilaci!

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli władz samorządowych miasta i gminy Prabuty, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób. Życzymy Wam, Złoci Jubilaci, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

Uroczystość o takiej randze i takim charakterze nie może się obyć bez pięknej scenerii i godnej oprawy. Wystrój sali przygotowała Kwiaciarnia „Bogusia” p. Bogumiły i Ariusza Rzepczyńskich z Kwidzyna. Serdecznie dziękujemy.