Największe inwestycje związane są z realizacją Projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakończona została modernizacja świetlicy w Laskowicach (koszt: ok. 320 tys. zł.) i już w przyszłym tygodniu zajęcia dla dzieci prowadzone w ramach placówek wsparcia „Centralnej Kuźni Młodych” będą odbywać się w laskowickiej świetlicy. Nadal prowadzone są remonty świetlic w Kleczewie i Trumiejkach oraz pomieszczeń w budynku po byłej MOSP Prabuty przy ul. Reymonta. Ogólny koszt remontów obiektów wynosi około 2 mln złotych.

Kolejną zakończoną inwestycją jest drugi etap przebudowy toalet w szkole podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. Modernizacja toalet na I piętrze starego budynku szkoły była niezbędną inwestycją i dzięki niej uczniowie korzystają z pełni funkcjonalnych i komfortowych toalet. Koszt zadania wyniósł 100 tys. złotych. Wykonawcą była firma MALBUD Andrzej Korytkowski z Kwidzyna.

Zakończona została również budowa bramy wjazdowej na plac konkatedralny od strony ul. Jagotty. Dzięki otwarciu tej części placu mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do świątyni. Umożliwia również parkowanie pojazdów mieszkańcom okolicznych bloków i zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Wykonawcą zadania była firma PHUP Leszek Słowiński z Prabut. Koszt inwestycji wyniósł 25 tys. złotych.

Trwa przebudowa ulicy Cisowej. Zakres prac polega na wymianie wodociągu, przyłączy, usunięciu kolizji mediów, wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej, wykonaniu chodników po obu stronach ulicy oraz zjazdów do posesji, urządzeniu zieleni, oznakowaniu ulicy. Przebudową objęte jest ok.  360 m ulicy. Inwestycję realizuje Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Kamiński z Prabut. Wartość inwestycji to ok. 650 tys. złotych. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na wrzesień.

Trwa przebudowa odcinka kanalizacji i wodociągu przy ul. Daszyńskiego. Inwestycja ma związek z budową Centrum Handlowego. Inwestor poinformował, że prace budowlane rozpoczną się jesienią tego roku. Zakończenie prac przewiduje się na przyszły rok. W związku z budowa Centrum Handlowego gmina przeorganizuje funkcjonowanie targowiska miejskiego. Polegać to będzie na wykonaniu dwóch dodatkowych wjazdów ułatwiających komunikację wewnątrz targowiska. Prace wiążą się koniecznością usunięcia drzew. Zmieniona zostanie również organizacja ruchu. O zmianach będziemy informować. Z pewnością wszyscy handlujący, korzystający z terenu, na którym powstanie centrum handlowe będą zmuszeni przenieść swoją działalność na teren formalny targowiska. Korzyścią dla wszystkich będzie budowa ogólnodostępnego, obszernego parkingu.

Przystąpiono do porządkowania terenu przy budynku byłego gimnazjum przy ul. Grunwaldzkiej. Obecnie trwa budowa wiaty śmietnikowej oraz drogi dojazdowej, która będzie służyć mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej i odgrodzenie od terenu szkolnego. Kolejnymi etapami będzie wykonanie parkingów, urządzenie zieleni miejskiej oraz uporządkowanie placu apelowego od strony tzw. Kossakówki. Prace będą prowadzone w miarę posiadanych środków budżetowych gminy.

Rozpoczęły się prace związane z budową schodów zewnętrznych do przedszkola Miś Uszatek przy ul. Kopernika. Wartość inwestycji wynosi około 51 tys. zł. Wykonawcą jest firma Mariusza Kil z Gdakowa.

Niebawem ruszy wspólna inwestycja UMiG i wspólnoty mieszkaniowej Ogrodowa 10. W ramach inwestycji podwórko zostanie utwardzone, wykonane zostaną dojazdy, dojścia i miejsca postojowe, wykonane zostanie odwodnienie. Koszt inwestycji to ok. 80 tys. złotych z czego połowę udziału w inwestycji ma wspólnota mieszkaniowa.

Wybrany został wykonawca budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego TBS przy ul. Obrońców Westerplatte. Wykonawcą inwestycji będzie firma budowlana Rodło z Kwidzyna. W budynku znajdzie się 12 mieszkań. Podpisanie i rozpoczęcie inwestycji to jesień tego roku. Zakończenie prac przewiduje się na połowę 2022 roku. Nabór chętnych osób do osiedlenia nastąpi po wejściu wykonawcy na budowę. Będziemy informować o terminach i sposobie składania wniosków.

Równolegle trwają prace założycielskie Spółki Krajowego Zasobu Nieruchomości Społecznej Inicjatywy Samorządowej KZN-Pomorze sp. z o.o. We wrześniu dojdzie do podpisania umowy założycielskiej spółki. Biuro będzie znajdować się w Malborku a udział w spółce będzie mieć 19 samorządów z województwa pomorskiego w tym Miasto i Gmina Prabuty. Spółka ma na celu budowę mieszkań na wynajem lub sprzedaż. O dalszych postępach będziemy informować.