Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 24 lutego 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2016 rok. Plany pracy komisji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej .

Podjęto również następujące uchwały:

 1. Powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski.Powołano Zespół Koordynujący Prabucki Budżet Obywatelski w składzie:
  z ramienia samorządu mieszkańców – p. Paweł Pawłowski
  z ramienia samorządu mieszkańców – p. Daniel Lech
  Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty – p. Marek Szulc
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach – p. Piotr Janiewicz
  Radny Rady Miejskiej – p. Grzegorz Kasprzak
  Radny Rady Miejskiej – p. Ryszard Wiśniewski
  Sekretarz Miasta i Gminy – p. Jędrzej Krasiński
  przedstawiciel organizacji pozarządowych – p. Andrzej Mosiejczyk
 2. Przeprowadzenia na terenie Miasta Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego. Postulowana kwota Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego wynosi do 100.000,- zł.
  Przedmiotem konsultacji będą projekty zgłoszone do realizacji zgodnie z Regulaminem Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  Wzór formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.
  Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego określa harmonogram stanowiący zapisy Rozdziału 7 Regulaminu Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkie uchwały dostępne są w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz