Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 20 kwietnia 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały niezbędne do zakupu samochodu ciężarowego dla Miasta i Gminy tj.:

  1. Uchwałę  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy dla Miasta i Gminy Prabuty do wysokości 148.730,- zł brutto. Umowa leasingowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 5 lat, zapłata będzie następować w okresach i ratach określonych w umowie zawartej pomiędzy stronami. Spłata leasingu w latach 2016 – 2021 obejmujących czas umowy realizowana będzie z dochodów własnych.
  2. Uchwałę w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

Uchwały  dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz