W dniu 12.02.2019 r. odbyło się walne zebranie Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków, na którym podsumowano działalność w 2018 r., wybrano nowe władze na kolejną kadencję, a także przedstawione zostały plany działań, które mają zostać zrealizowane w 2019 r.

W minionym roku PSK już po raz 10 zorganizowało konferencję popularno – naukową „Świat Kresów”, rajd rowerowy „Pamięci Kresowian”, wycieczki, imprezy integracyjne. Są to działania, które na stałe weszły do kalendarza i będą kontynuowane w tym roku.

W planach nowego zarządu, na obecny rok znalazły się dwa zupełnie nowe i poważne przedsięwzięcia.

Pierwsze to umieszczenie w kościele parafialnym w Prabutach kopii obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej – Patronki Wołynia. Oryginalny Obraz Matki Boskiej został przywieziony z Palestyny na początku XVII wieku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego „Sierotką”, i do 1939 r. znajdował się na zamku w Ołyce na Wołyniu. Wykonana w XVII wieku kopia była obiektem kultu w sanktuarium w Kazimierce – wsi założonej w roku 1629 przez kanclerza wielkiego litewskiego Stanisława Albrechta Radziwiłła (obecnie – Kuźmówka w obwodzie rówieńskim na Ukrainie). Od czasu, kiedy obraz pojawił się w kaplicy kazimierzeckiej, liczne tłumy pielgrzymów odwiedzały to miejsce, i wkrótce obraz zasłynął łaskami. W latach 1770–1780 kaplicę powiększono do wymiarów kościoła. W okresie rozbiorów władze carskie likwidowały sanktuarium, a w kościele planowano urządzić cerkiew, i tylko nieugięta postawa duchownych udaremniła te zamiary. Mimo oporu władz rosyjskich do kościoła przychodzili również prawosławni, którzy podobnie jak katolicy otaczali czcią cudowny wizerunek. Kościół kazimierzecki został w 1943 r. wysadzony w powietrze przez nacjonalistów ukraińskich, a obraz zaginął. Nie są także znane losy obrazu znajdującego się na zamku ołyckim. Uroczystości odpustowe, które odbywały się 15 sierpnia gromadziły dziesiątki tysięcy wiernych, zarówno katolików jak i prawosławnych.  Uroczystość odsłonięcia obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej odbędzie się 15 sierpnia 2019 r. Koszt wykonania kopii wynosi 8000,00 złotych, pieniądze pochodzić będą ze zbiórki publicznej i darowizn. Osoby chętne mogą wpłacać środki na konto stowarzyszenia nr 48 8319 0003 0001 7008 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Prabutach z tytułem: „Obraz Matki Boskiej”.

PSK otrzymało również dotację na realizację reportażu filmowego pod roboczym tytułem: „Powiślanin – skąd przybyłem? co zastałem? co przywiozłem?”, dokumentującego historię ludzi osiedlonych na Powiślu po II wojnie światowej. Realizacja projektu trwać będzie 2 lata. Stowarzyszenie otrzymało środki unijnie przyznane przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania.

Planowana jest również organizacja wyjazdu na Wołyń w trzeciej dekadzie czerwca tego roku. Osoby chętne mogą się zgłaszać do Jędrzeja Krasińskiego tel. 695267700.

Prezesem PSK został ponownie Andrzej Mosiejczyk, który tę funkcję pełni od początku działalności stowarzyszenia.