Zgodnie z art. 37 f Kodeksu Wyborczego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, informuje iż w dniu wyborów tj. 9 czerwca 2024 r. na terenie gminy Prabuty funkcjonować będzie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców zgodnie z poniższym rozkładem jazdy. Rozkład jazdy: