Za nami I sesja Rady Miejskiej IX kadencji. W jej trakcie 15 radnych (Stanisław Anders, Marek Beksa, Tomasz Chodowiec, Marcin Domagalski, Grzegorz Gintowt, Marcin Kłosiński, Zbigniew Kondel, Karol Koper, Edyta Kossak – Czarnecka, Paulina Kowalska, Adam Kuncicki, Anna Latopolska, Jacek Mikołajków, Tomasz Nadolski, Paweł Panikowski) odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz burmistrza. Następnie Radni złożyli ślubowanie oraz dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Marcin Domagalski, a jego zastępcą Paweł Panikowski.

W dalszej części sesji Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Krzysztof Niziałek złożył uroczyste ślubowanie. I sesja IX kadencji miała charakter uroczysty, ale kolejna będzie już normalną sesją plenarną, ponieważ jest wiele zagadnień wymagających uwagi radnych i pierwsze uchwały do podjęcia.

Nowej Radzie Miejskiej i Burmistrzowi życzymy udanej współpracy dla dobra mieszkańców oraz wielu sukcesów.