W związku z możliwością wystąpienia huraganów, wichrów oraz gradobić, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

WICHURY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce występują coraz częściej.

Mogą powodować uszkodzenia budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

HURAGANY – wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania

Przed wystąpieniem wichury:

 1. Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
 2. Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
 3. Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas wichury:

 1. Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego albo rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 2. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
  1. zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku,
  2. upewnij się, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
  3. zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
  4. usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
  5. uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),
  6. zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła – jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
  7. sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
  8. wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 3. Jeżeli jesteś w domu w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej:
  • usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;
  • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
  • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych,
 4. Wyjdź natychmiast z wody, jeśli przebywasz na kąpielisku.
 5. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.
 6. Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:
  1. wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
  2. opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom,
  3. zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
  4. zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po wichurze:

 1. Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
 2. Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
 3. Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
 4. Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

GRADOBICIE

Najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim.

Bądź przygotowany na wystąpienie gradobicia

 1. Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków gradobicia.
 2. Zapisz i zapamiętaj numer telefonu na pogotowie ratunkowe, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy członkowie rodziny je znają.
 3. Przygotuj swoje mieszkanie, swój dom:
  • zabezpiecz rynny i inne części budynku;
  • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu.

Podczas gradobicia

 1. Jeżeli spotka cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia.
 2. Jeśli jesteś w domu:
  • zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
  • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
  • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;
  • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
  • miej włączone radio, w celu uzyskania ewentualnych komunikatów.
 1. O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.

Po gradobiciu

 1. Jeśli są poszkodowani to:
  • udziel pierwszej pomocy rannym lub poszkodowanym osobom;
  • nie przenoś ciężko rannych osób, chyba że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń – wezwij pomoc.
 1. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed gradobiciem, wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia w celu ubiegania się o odszkodowanie.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj: służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego, Gazowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i inne.