Zakończył się drugi etap modernizacji obiektu. Inwestycja, która obejmuje teren placu za budynkiem OSP jest realizowana dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pod nazwą: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjno – edukacyjnego w Prabutach przy ul. Polnej”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  PROW 2014-2020. Zakres zadania to budowa miasteczka rowerowego, linarium oraz urządzeniu małej architektury i zieleni. Dzięki niemu dzieci i młodzież w komfortowych i bezpiecznych warunkach może zdawać egzaminy na kartę rowerową.. Zadanie wykonała Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD z Gdakowa. Wartość inwestycji to 230 tys. zł.