Zakończyły się dwie inwestycje drogowe na obszarze prabuckiej „kolonii”. Modernizacja, a właściwie całkowicie nowe urządzenie ulicy Wołyńskiej, zamknęło się kwotą około 275 tys. zł, natomiast ulicy Akacjowej – 430 tys. zł. Do szczęśliwego finału zbliża się modernizacja ulicy Pustej, ważnej arterii dla umiejscowionych w tym rejonie firm. Koszt inwestycji to ok. 1,6 mln zł.

W najbliższych dniach rozpoczną się główne prace na ulicach Chopina (360 tys. zł) i Dąbrowskiego (380 tys. zł). Oznacza to, że obszar tzw. starej kolonii wzbogaci się w tym roku o pięć estetycznych i funkcjonalnych ulic.

W przyszłorocznych planach zakładamy m. in. budowę nowej nawierzchni na ul. Krańcowej, dostrzegamy też potrzebę urządzenia ul. Wyszyńskiego. Ilość przyszłorocznych inwestycji drogowych (w tym chodników i parkingów) zależeć będzie od możliwości finansowych gminy, które określą prace nad budżetem na rok 2017 rozpoczynające się od września br.