CZY GMINA PLANUJE BUDOWĘ BIOGAZOWNI LUB INICJUJE JEJ POWSTANIE?

Odpowiedź w obu przypadkach jest przecząca. W poniedziałek, 22 maja do Urzędu MiG w Prabutach wpłynął wniosek przedsiębiorcy z branży rolniczej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla biogazowni rolniczej o mocy do 499 KW, z lokalizacją na zakupionych przez inwestora działkach rolnych między Prabutami a Raniewem.

CZY WŁADZE GMINY WIDZĄ KORZYŚCI Z TEGO TYPU INSTALACJI?

Tak. Ciepło, jako produkt uboczny procesu produkcji energii elektrycznej z biomasy jest do pozyskania w znacznie niższej od rynkowej cenie, co mogłoby obniżyć koszty ogrzewania mieszkań, zasilanych z kotłowni centralnej PEWiK.  Ponadto energia elektryczna, wyprodukowana „na miejscu”, mogłaby oświetlać obiekty komunalne i instytucje po praktycznym wdrożeniu klastra energetycznego, co jest aktualnie toczącym się procesem. Można się spodziewać, że przyniosłoby to oszczędności dla budżetu gminy.

NA JAKIM ETAPIE JEST SPRAWA BIOGAZOWNI?

Aktualnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy. Temat biogazowni zostanie przedstawiony radnym podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej.