W rejonie ulic Prusa, Jagotty i Barczewskiego rozpoczęły się prace archeologiczne, których celem jest odsłonięcie dawnej zabudowy i zbadanie przedwojennego układu kamienic. Nadzór nad pracami objęła dr Grażyna Nawrolska.

Po wykonaniu badań Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku podejmie decyzje o szczegółowych warunkach  związanych z projektowaniem i zabudową terenu, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługowo – mieszkaniową.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Aktualizacja z 24 lipca 2018 roku.