Zwracamy się do mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty o zweryfikowanie danych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd weryfikuje złożone deklaracje w oparciu o posiadane dane źródłowe, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości, organ będzie wzywał właścicieli nieruchomości do złożenia nowej deklaracji, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Bądźmy odpowiedzialni i złóżmy deklaracje zgodne ze stanem faktycznym. Nie podając pełnych danych o ilości domowników obarcza się opłatami za śmieci pozostałych mieszkańców naszej gminy.