W dniu 28.06.2022 r. W klubie seniora „Oaza” odbyły się zajęcia Profilaktyka Prozdrowotna. Tematem zajęć była pielęgnacja skóry dojrzałej, ochrona przeciwsłoneczna.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.