Seniorzy z Klubu”Oaza” wzięli udział w zajęciach tanecznych. „Taniec to nie układ figur, żeby się go nauczyć, trzeba go pokochać.”

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.