W klubie seniora „Oaza” nie ma czasu na nudę. Seniorzy aktywnie spędzali czas na świeżym powietrzu. Panie sadziły kwiaty, a Panowie kosili trawę.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.