Tłusty czwartek – ostatni czwartek przed wielkim postem (czyli 52 dni przed Wielkanocą ) w kalendarzu chrześcijańskim. Znany jako zapusty, mięsopust, karnawał. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Uczestnicy klubu seniora OAZA również podtrzymali tradycje Tłustego czwartku, piekli wspólnie pyszne pączki przy których przygrywał na akordeonie nasz Gość Pan Stanisław.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.