W dniu 22 lipca nasi Seniorzy wzięli udział w spotkaniu poświęconym badaniu przesiewowym słuchu Uniwersytetu lll Wieku, które odbyło się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Prabutach. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i przekazaną wiedzę.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.