7 grudnia dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Centralna Kuźnia Młodych” w Prabutach udały się do siedziby Prabuckiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt, gdzie przekazały karmę, żwirek oraz inne akcesoria dla kotów, zebrane podczas jesiennej akcji charytatywnej. Nie obyło się bez zabaw z kotkami, które na każdym kroku okazywały swoją wdzięczność. Celem tego spotkania było rozbudzenie w dzieciach empatii do zwierząt oraz wrażliwości na ich cierpienie. Prabuckie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt to grupa wolontariuszy, którzy niosą pomoc potrzebującym zwierzętom. Obecnie pod ich opieką jest ponad 20 kotów, które każdego dnia potrzebują pomocy. Zachęcamy wszystkich do niesienia pomocy naszym mniejszym przyjaciołom.

PWD „CKM” działa w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.