W dniach 12-14 października 2021 roku PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku m.in. na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego ,,jesień 2021”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Służby pogotowia gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.
Przypomina się również, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.