kwiaty4Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy !

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc