Strona Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przedstawiająca aktualną ofertę inwestycyjną obejmującą tereny pod działalność produkcyjną, magazynową oraz usługową oraz rekreacyjną.

http://zainwestuj.prabuty.pl/