Strona Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Prabuty-Riesenburg.
https://www.facebook.com/SSKPrabutyRiesenburg/