W dniu 17 maja 2021 r. zakończono przebudowę drogi Laskowice – Trzciano.  Roboty budowlane obejmowały wymianę nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię asfaltową, wzmocnienie poboczy, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie oznakowania pionowego i założenia terenów zielonych. Długość odcinka objętego inwestycją wynosił ok 1,3 km. Koszt inwestycji wyniósł ok. 780 tys. zł z czego 344 518 złotych zostało pokryta ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą przebudowy drogi była firma TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego. Dzięki sprawnej koordynacji, konsultacjom i współpracy kierownika budowy Krzysztofa Cholewy z samorządem udało się zakończyć prace przed wyznaczonym terminem.