Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Prabuty o pomoc w udzieleniu niezbędnego wsparcia osobom pozostającym bez dachu nad głową, samotnym, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy.

Okres jesienno – zimowy stanowi dla nich szczególne zagrożenie. Wszystkim bezdomnym nieposiadającym schronienia M-GOPS zapewnia miejsca noclegowe i ciepły posiłek, a osobom starszym lub/i niepełnosprawnym pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazywanie Policji (tel. 997) lub M-GOPS w Prabutach (55 278-02-20) wszelkich informacji dotyczących takich osób. Może to uratować czyjeś życie, dlatego warto zainteresować się ludźmi, których spotykamy na ulicy.

Tylko wspólne działania podejmowane przez lokalną społeczność na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących mogą przyczynić się do zminimalizowania zagrożenia, jakie niesie okres chłodów.

Z góry dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc w niesieniu niezbędnego wsparcia.