Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podpisał z Wojewodą Pomorskim umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priotyretu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Wojewoda udzielił dotacji celowej w wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych/nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej/realizację działań promujących czytelnictwo dla:

1. Szkoły Podstawowej 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach w wysokości 12 000 zł,

2. Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie w wysokości 4 000 zł.

Organ prowadzący zapewnił 20% finansowego wkładu własnego, odrębnie dla każdej ze szkół. Realizacja Programu, zgodnie z umową, będzie trwała do dnia 31 grudnia 2022r.