Kontynuowane są prace związane z uzbrojeniem terenu pod budowę Parku Handlowego w Prabutach. Inwestor zapewnia, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Obecnie prace polegają na robotach ziemnych (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Budowane są również dodatkowe wjazdy na targowisko, co wcześniej wiązało się z koniecznością wycinki kilku drzew w rejonie targowiska. Jednocześnie informujemy, że wszyscy handlujący, korzystający z terenu, na którym powstanie park handlowy będą zmuszeni przenieść swoją działalność na teren formalny targowiska. Korzyścią dla wszystkich będzie budowa ogólnodostępnego, obszernego parkingu.

Rozpoczęła się modernizacja chodnika przy obwodnicy (ul. Malborska). Inwestycja prowadzona jest w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ogólny koszt modernizacji chodnika wynosi 280 tys. złotych z czego 200 tys. na inwestycję przeznaczyło Miasto i Gmina Prabuty, 80 tys. zł i część materiałów to wkład w inwestycję ze strony ZDW. Budowa chodnika do cmentarza jest I etapem robót. Obecnie trwają negocjacje z ZDW w sprawie modernizacji kolejnych odcinków chodnika przy ul. Malborskiej.

Trwają prace budowlane polegające na budowie schodów do przedszkola Miś Uszatek od strony ul. Kopernika. Przewidywany koniec prac to październik.

Na ukończeniu są roboty związane z kolejnym etapem modernizacji obiektu sportowo rekreacyjnego przy ul. Polnej. Powstało linarium, przygotowany jest plac pod miasteczko rowerowe. Prace powinny zakończyć się w październiku.

Kolejne dobre wieści związane są z budową 12 mieszkań w budynku wielorodzinnym TBS. Bank udzielił promesy kredytowej na budowę. Liczymy na rychłe podpisanie umowy TBS z wybranym wykonawcą, którym jest firma Rodło z Kwidzyna i wejście na plac budowy przy ul. Obrońców Westerplatte. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w październiku.

Podpisano również umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Prabutach. Koncepcje zagospodarowania parku zaprezentowane będą na przełomie roku.