Ostatnie dwa tygodnie upłynęły naszym Seniorom pod znakiem interesujących warsztatów. Cykl rozpoczęło spotkanie Kuchnie Świata. Następnie Seniorzy rozwijali swoją kreatywność na Warsztatach florystycznych. Na koniec niezwykle ważna Profilaktyka Prozdrowotna.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.