27 czerwca w Trumiejkach w ramach integracji dzieci z „Centralnej Kuźni Młodych” zostało zorganizowane ognisko. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od pieczenia kiełbasek. Piękna pogoda sprzyjała również zabawom na świeżym powietrzu. W rozmowach na różne tematy przy ognisku spędziliśmy wspólnie miło czas.

PWD „CKM” działa w ramach projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.