19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • Możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG (osoba nie podjęła wykonywania działalności gospodarczej)
  • Rozszerzenie danych kontaktowych
  • Zmiany w danych dopisywanych z urzędu
  • Uproszczenie procedury sprostowania wpisu
  • Automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
  • Tytuł prawny do lokalu
  • Zmiany w procedurze wpisu

Więcej informacji na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;237aaec8-d07c-45b8-84c0-b4dbbde74fbb