Miasto

Na terenie Miasta Prabuty usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg świadczyć będzie w sezonie 2020/2021 następująca firma:

 • PUPH „CARO” Sp. z o.o. Prabuty – tel. 691 473 671

Teren Gminy

Na terenie Gminy Prabuty usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg świadczyć będzie w sezonie 2020/2021 następująca firma:

 • Rejon I Północno – Wschodnia części gminy – Zadanie nr 1 (Kamienna, Gonty, Antonin, Rodowo, Górowychy, Julianowo) –  Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie, Gdakowo 43, 82-550 Prabuty.
 • Rejon II Północno – Zachodnia części gminy – Zadanie nr 2 (Gdakowo, Laskowice, Szramowo, Sypanica) – Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie, Gdakowo 43, 82-550 Prabuty.
 • Rejon III Południowej części gminy – Zadanie nr 3 (Stary Kamień, Grażymowo, Kołodzieje, Pólko, Gilwa, Pilichowo, Trumiejki, Grodziec, Kleczewo, Raniewo) –  Zakład Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski ul. Cisowa 4, 82-550 Prabuty.
 • Rejon IV Wschodniej części gminy – Zadanie nr 4 (Obrzynowo, Jakubowo, Julianowo, Stankowo, Pałatyki) – – Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie, Gdakowo 43, 82-550 Prabuty.
 • Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Prabuty:
Sylwia Lesik Tel.: 552624152, po godz. 15.30 tel. 605563239
Marek Staniszewski Tel.: 552624155, po godz. 15.30 tel. 695906600

Drogi powiatowe

Informacje o stanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym można uzyskać pod numerami telefonów:

Wydz. Infrastruktury 514 815 714

Drogi wojewódzkie

Wszelkie informacje o stanie przejezdności dróg  wojewódzkich w okresie zimowym można uzyskać pod numerami telefonów:

ZDW RDW Sztum 55 277 24 83
55 277 56 05
 1. Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego: Pogotowie Oświetleniowe infolinia tel. 801 800 103, mail: awarie.oswietlenie.energa.pl lub do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Sylwii Lesik tel. 55 2624152/ tel. 605 563 239
 2. Pogotowie wodno – kanalizacyjne firma PEWIK TELEFON ALARMOWY czynny całą dobę – 695 811 400,
 3. Pogotowie gazowe: 992
 4. Pogotowie energetyczne: 991
 5. Policja: 997
 6. Pogotowie ratunkowe: 999
 7. Straż Pożarna: 998
 8. PKS Kwidzyn: 55 646 46 06 (dyżurny ruchu)