Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022.

Miasto

Na terenie Miasta Prabuty usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg świadczyć będzie w roku 2021 następująca firma:

–  PUPH „CARO” Sp. z o.o. Prabuty – tel. 691 473 671

Teren Gminy

Na terenie Gminy Prabuty usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg świadczyć będą w sezonie 2021/2022 następujące firmy:

 • Rejon I Północno – Wschodnia części gminy – Zadanie nr 1 (Kamienna, Gonty, Antonin, Rodowo, Górowychy, Julianowo) –  Krystian Król Sypanica 41, 82-550 Prabuty.
 • Rejon II Północno – Zachodnia części gminy – Zadanie nr 2 (Gdakowo, Laskowice, Szramowo, Sypanica) – Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie, Gdakowo 43, 82-550 Prabuty.
 • Rejon III Południowej części gminy – Zadanie nr 3 (Stary Kamień, Grażymowo, Kołodzieje, Pólko, Gilwa, Pilichowo, Trumiejki, Grodziec, Kleczewo, Raniewo) –  Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Kamiński ul. Chopina 11, 82-550 Prabuty.
 • Rejon IV Wschodniej części gminy – Zadanie nr 4 (Obrzynowo, Jakubowo, Julianowo, Stankowo, Pałatyki) – Krystian Król, Sypanica 41, 82-550 Prabuty.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Prabuty:

 • Sylwia Lesik tel. 55 262 41 52 (po godz. 15:30 – 605 563 239);
 • Marek Staniszewski tel. 55 262 41 55 (po godz. 15:30 – 695 906 600).

Drogi powiatowe

Informacje o stanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym można uzyskać pod numerem telefonu: 512 702 915.

Drogi wojewódzkie

Wszelkie informacje o stanie przejezdności dróg  wojewódzkich w okresie zimowym można uzyskać pod numerami telefonów: 55 277 24 83; 55 277 56 05.

Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego :

Pogotowie Oświetleniowe infolinia tel. 801 800 103, e-mail: awarie.oswietlenie@energa.pl lub do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Sylwii Lesik tel. 55 2624152/ 605 563 239.

 • Pogotowie wodno – kanalizacyjne firma PEWIK TELEFON ALARMOWY czynny całą dobę – 695 811 400,
 • Pogotowie gazowe: 992
 • Pogotowie energetyczne: 991
 • Policja: 997
 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż Pożarna: 998
 • PKS Kwidzyn: 55 646 46 06 (dyżurny ruchu)