Do 10 czerwca 2018 roku można zgłaszać projekty do Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2019. Zgłaszanym projektem powinna być każda obywatelska inicjatywa, która wpisuje się w zadania gminy, a także przyczynia się do pozytywnego rozwoju Miasta Prabuty. Katalog zadań gminy określa art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Projekty może zgłaszać każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Prabuty, a także instytucje i organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Prabuty.

*Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Prabuty może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Uwaga!
Zgłoszony projekt nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

Projekt w ramach PBO należy opisać w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać:

  • ze strony internetowej bip.prabuty.pl
  • w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty
  • w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu

Wypełnione formularze zgłoszenia projektu należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w Biurze Obsługi Ludności lub Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty do 10 czerwca 2018 roku.