Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2020 roku.

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3681,zaproszenie-do-wspoltworzenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2020