W ostatnim czasie na terenie Prabut pojawiają się firmy, które oferują usługi montażu drzwi lub okien w Państwa mieszkaniach. Podczas kontaktu z Państwem używają nazw firm łudząco podobnych do ZGM, ZUM itp. Jest to robione celowo, aby uśpić Państwa czujność.

Przedstawiciele tych firm oferują usługi, które mają być realizowane na podstawie umowy kredytowej, ratalnej i jak się później okazuje, na o wiele gorszych warunkach niż to miało miejsce podczas zawierania umowy kredytowej. Dodatkowo, oferowany towar jest bardzo słabej jakości, a firmy nie reagują na wezwania do naprawy w ramach gwarancji.

Informujemy również, że o wszelkich działaniach innych podmiotów, które prowadzone są w imieniu ZGM Sp. z o.o., mieszkańcy są zawiadamiani z wyprzedzeniem.

Dlatego mając na uwadze powyższe, prosimy o wzmożoną czujność i nie zawieranie żadnych umów finansowych z domokrążcami.

Z poważaniem
Zarząd Spółki ZGM Prabuty