Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych akademiach. O stypendia NIE MOGĄ się ubiegać kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-studia/#post-8051