Zapraszamy do udziału w przedwakacyjnych turniejach: koszykówki i piłki nożnej. Koszykówka – 18 czerwca, godz. 17:00, zapisy do 14 czerwca, piłka nożna – 25 czerwca, godz. 17:00, zapisy do 21 czerwca.

Zapisy oraz regulamin turniejów – poniżej!


REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  „POLNA 2021”

CEL:

 • popularyzacja wśród społeczeństwa piłki nożnej
 • aktywne spędzanie czasu wolnego
 • promocja boiska przy ul. Polnej w Prabutach
 • wdrażanie do kulturalnego dopingu podczas meczu

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Turnieju „POLNA 2021” – Prabuckie Centrum Kultury i Sportu.

 UCZESTNICTWO

 1. Termin i miejsce : 25 czerwca 2021r. rozpoczęcie godzina 1700 ,boisko „Polna” Prabuty.
 2. Podstawą uczestnictwa w mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny z oznaczonym składem.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane w biurze hali sportowej do dnia 21.06.2021, regulamin i druki do pobrania na stronie pckis.pl lub w biurze hali sportowej.
 4. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju.
 5. Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę oraz wyjaśniał wszelkie sprawy sporne.
 6. Organizator nie zapewnia transportu drużyn.

DRUŻYNY

 1. Kategoria wiekowa od 14 roku życia.
 2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.
 3. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników.
 4. Na boisku grają 5-osobowe drużyny (4 w polu + bramkarz)  ilość zmian nieograniczona.
 5. Organizator zapewnia kolorowe znaczniki dla jednej z drużyn grających w celu łatwiejszego rozróżnienia zarówno dla kibiców jak i sędziów.
 6. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Drużyny rywalizują systemem grupowym
 2. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt. za remis 1 pkt. za przegraną 0 pkt.
  O kolejności miejsc decyduje:

  • Większa ilość zdobytych punktów,
  • Wynik bezpośredniego spotkania,
  • Lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
  • Lepsza różnica bramek z całego turnieju,
  • Przy dalszym braku rozstrzygnięcia rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.
 3. Półfinały rozgrywają zwycięzcy grup aż do rozstrzygnięcia (dogrywka, rzuty karne). Wygrane drużyny z tych meczy grają o 1 miejsce, przegrane o 3.
 4. Mecz o 3 miejsce oraz o 1 również gra się aż do rozstrzygnięcia.

PRZEPISY GRY

 • czas gry : 2 x 10 minut, 5 minut przerwy. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu gry po ustaleniu z kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów
 • bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą w obrębie swojego pola bramkowego
 • turniej zostanie rozegrany piłką nr 5
 • nie obowiązuje przepis o spalonym

Obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami:

 • Zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu.
 • Po dostaniu przez zawodnika drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki zawodnik opuszcza boisko, natomiast bezpośrednio czerwonej kartki,  zawodnik zmuszony jest do pauzowania w kolejnym meczu.
 • Zawodnik pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie dopuszczony do meczu. W takim wypadku drużyna może grać w osłabieniu lub grać z zawodnikiem rezerwowym.
 • Za zachowanie niegodne sportowca (przekleństwa, bójki, aroganckie zachowanie itp… ) sędzia zawodów ma prawo usunąć zawodnika z boiska.

NAGRODY

 • Każda drużyna otrzymuje dyplom
 • Pierwsze 3 drużyny otrzymują medale

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
 2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
  i wynikających z tego powodu wypadków, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
 3. Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, zawodnik grający w okularach, łańcuszkach
  i innych ozdobach uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na osoby uczestniczące w zdarzeniu.
 4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
 5. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej w drużyny § 4.
 6. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości drużyn
 8. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuacje ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
 9. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator turnieju.

Organizator

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i zgoda na udział w turnieju

Źródło: http://www.pckis.pl/przedwakacyjne-turnieje-z-pckis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=przedwakacyjne-turnieje-z-pckis