Miasto i Gmina Prabuty przy wsparciu środków unijnych realizuje projekt pt. „Powiśle. Prabuty 1945 – 1956 ”. Projekt polega na wydaniu książki dokumentującej  historię naszej gminy oraz początki organizowania powojennego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego nie tylko Prabut, również sąsiednich gmin. Szczególnie zależy nam na ukazaniu wysiłku związanego z procesem odbudowy miejscowości, uruchamianiu obiektów publicznych, urządzeń infrastruktury miejskiej. W książce będą też publikowane wspomnienia osób pamiętających lata 1945 – 1956.

Materiały do książki w większości będą pochodziły z archiwów państwowych. Sądzimy jednak, ze najcenniejsze dokumenty i fotografie znajdują się w prywatnych, domowych zbiorach. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców z prośbą o udostępnienie fotografii i dokumentów z lat 1945 – 1956. Udostępnione fotografie i dokumenty będą zapisane cyfrowo i tego samego dnia zwrócone właścicielowi.

Osoby upoważnione do skanowania: Krzysztof Wojewódzki i Dariusz Pietkiewicz, II piętro, pok. Nr 10. Tel. do kontaktu 55 262 41 58 i 55 262 41 63. Fotografie i dokumenty, które zostaną zamieszczone w książce muszą być opisane z podaniem imienia i nazwiska właściciela oraz szczegółów fotografii (nazwisk, nazw ulic, miejscowości, daty wykonania).