Firma Tor-Projekt w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Prabuty oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prabutach realizuje projekty, które mają na celu aktywizację osób bezrobotnych z różnych grup wiekowych.

Projekt pt. „Z kompetencjami do pracy”

Projekt realizowany na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 czerwca 2018. Działania przewidziane są dla 90 osób w trzech turach po 30 uczestników.

Do udziału zachęcamy pozostających bez pracy mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w wieku powyżej 30 lat, którzy jednocześnie należą do następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim i poniżej),
 • osoby niepełnosprawne.

Korzyści dla uczestników:

 • wspólne śniadania przed rozpoczęciem zajęć
 • catering w trakcie warsztatów i szkoleń
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • możliwość zdobycia stałej pracy

Projekt pt.  „Zawodowy absolwent”

Projekt realizowany na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2017. Działania przewidziane są dla 50 osób w dwóch turach po 25 uczestników.

Do udziału zachęcamy absolwentów szkół zawodowych (techników i zasadniczych szkół zawodowych) w wieku 18-25 lat należących do tzw. grupy NEET, co oznacza, że nie pracują, nie uczą się w szkołach (w trybie dziennym) oraz nie uczestniczą w kursach i szkoleniach. Na dzień przystąpienia do projektu nie można być zarejestrowanym w PUP.

Korzyści dla Ciebie:

 • catering w trakcie warsztatów i szkoleń
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • środki na zagospodarowanie!
 • możliwość zdobycia stałej pracy

Więcej informacji:

Biuro projektu: Prabuty, telefon 669 330 045

Strona internetowa: www.top-projekt.eu