Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu dzisiejszym Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Treść uchwały zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wejdzie w życie 14 dni po publikacji.

Najważniejsze terminy dotyczące stypendiów przyznawanych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

od 26.06.2017 do 15.07.2017

  • nabór wniosków na stypendia finansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego (edukacja ogólna – uczniowie będący laureatami/finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych)
  • nabór wniosków na stypendia finansowane ze środków europejskich (edukacja ogólna – uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości – działania prowadzone w ramach projektu Pomorski program pomocy stypendialnej, Poddziałanie 3.2.2 RPO WP 2014-2020)

od 16.08.2017 do 15.09.2017

  • nabór wniosków na stypendia finansowane ze środków europejskich (edukacja zawodowa – uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych – działania prowadzone w ramach projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)

Informacje o rozpoczęciu naboru na poszczególne Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jednocześnie informujemy, że seminaria z 17 grudnia 2015 r., 2 czerwca 2016 r. (organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku) oraz Gala Stypendialna z 14 grudnia 2016 r. odbywały w związku z realizacją projektu pn.: „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 2 944 400,00 zł.